குறிச்சொற்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள்

குறிச்சொல்: இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள்

அழிவு!

அன்புள்ள ஜெ நீங்கள் உங்கள் பயணங்களில் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்களால் இடித்துக்குவிக்கப்பட்ட மாபெரும் கலைச்செல்வங்களைப்பற்றி எழுதும்போது ஒருவகையில் எனக்கு அவநம்பிக்கையே ஏற்படும். அதெல்லாம் போரில் நிகழ்ந்த அழிவுகளே ஒழிய மதத்தால் உருவாக்கப்படும் அழிவுகள் அல்ல என்று...