குறிச்சொற்கள் இளைஞர்கள்

குறிச்சொல்: இளைஞர்கள்

‘யூத்து’

  அன்புள்ள ஜெ பருவமழைப்பயணம் கட்டுரை வாசித்தேன். அற்புதமான அனுபம். ஆனால் இந்தவகையான இயற்கையழகுள்ள இடங்களுக்குப் போவது நல்லது. அதை எழுதுவதுசரியா என்று தெரியவில்லை. நம் இளைஞர்க்ளின் மனநிலை வேறு. அந்த அழகான இடத்திற்கு பீர்ப்புட்டிகளுடன் போய்க் குடித்து...