குறிச்சொற்கள் இளம்பூரணன்

குறிச்சொல்: இளம்பூரணன்

வல்லினம் கதைகள்

அன்புள்ள ஜெ வல்லினம் இதழில் சுசித்ரா மொழியாக்கம் செய்த மேலங்கி என்னும் ஐசக் டினேசனின் சிறுகதை வாசித்தேன். மிகச்சிறப்பான கதை. ஒரு பழைய தொன்மம்போலவே தெரிகிறது. கதையா இல்லை ஒரு பழங்கனவா என்று தெரியாதபடி...