குறிச்சொற்கள் இலக்கிய கலைச்சொற்கள்

குறிச்சொல்: இலக்கிய கலைச்சொற்கள்

விக்கி- தமிழ் தாலிபானியம்

தமிழ் விக்கி இணையம் தேவநேயப் பாவாணர் விக்கி அன்புள்ள ஜயமோகன் நீங்கள் “எந்த பொது அமைப்பையும் ‘கைப்பற்றி’ சீரழிக்கும் நமது தீவிர இடதுசாரிகளும் பெரியாரியர்களும் கைவைக்கும்வரை தமிழிலும் அப்படி நீடிக்கலாம்” . ஆனால் தமிழ் விக்கிபீடியா இன்னொரு...

கூகிளில் தேட

Hello Jeyamohan, I hope you are fine. My best wishes for the "vishnupuram literary circle" award ceremony. I wish I could be there. May be...

கலைச்சொற்கள்

அக ஒளி Enlightenment படைப்பில் உருவாகும் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட முழுமை நோக்கு அகவயம் : Subjective ஒருவரின் அகம் சார்ந்தது, தனிப்பட்ட முறையிலானது. அந்தரங்கமானது அகமொழி Langue பண்பாட்டின் உள்ளுறையாக உள்ள மொழிக்கட்டுமானம். புறமொழிக்கு கொடுக்கச்...