குறிச்சொற்கள் இலக்கிய அறிமுகம்

குறிச்சொல்: இலக்கிய அறிமுகம்

கடிதங்கள்

அன்புள்ள எழுத்தாளருக்கு வணக்கம்! எங்கள் பகுதியில் ஊருக்கு ஒரே ஒரு செல்வந்தர் இருந்த கால கட்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும். அவர்களின் ஆணவம், பெருமை, எல்லாமும் மரணப் படுக்கையிலயே வீழ்ச்சி அடைவதைப் பார்க்க எல்லாருமே காத்திருந்தார்கள். பிணம்...