முகப்பு குறிச்சொற்கள் இலக்கியம் மானுடனை மாற்றுமா?

குறிச்சொல்: இலக்கியம் மானுடனை மாற்றுமா?