குறிச்சொற்கள் இலக்கியப்போக்கு

குறிச்சொல்: இலக்கியப்போக்கு

இலக்கியமும் சமகாலமும்

ஆசிரியருக்கு, நேற்று பாரதி புத்தகாலயத்தில் நண்பர்களுக்கு இடையே ஒரு உரையாடல் நடந்ததது, அதில் சில ஐயங்கள் எங்களுக்கு : 1. செவ்வியல் காலகட்டம் முதல் பின் நவீனத்துவ காலகட்டம் வரை உலகெங்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே...