குறிச்சொற்கள் இலக்கியநட்பு

குறிச்சொல்: இலக்கியநட்பு

இலக்கியநட்பு, புகைப்படங்கள்…

அன்பின் ஜெ.மோ. அவர்களுக்கு “எந்த ஒரு படைப்பிலும் ஈடுபடாமல், எந்த ஒரு படைப்பாளியிடமும் ஆத்மார்த்தமான உறவு இல்லாமல், எக்கருத்தையும் எதிர்கொள்ளாமல், வம்புகளை மட்டுமே பேசி புழங்கி வம்புகளின் பெருந்தொகுதியாக இருக்கும் சிற்றிதழாளர்கள் பலர் உள்ளனர். அது...