குறிச்சொற்கள் இலக்கியத்தரம்

குறிச்சொல்: இலக்கியத்தரம்

கேள்வி பதில் – 58, 59

ஒரு படைப்பு உருவாக்கப்படும்போதே அது இலக்கியத் தரத்தின் எல்லையைத் தொடவேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு ஆக்கப்படுகிறதா, அல்லது மக்களைச் சென்றடைந்த பிறகு இலக்கியத் தரத்தை அடைகிறதா? -- கேவிஆர். இலக்கியத்தரமான படைப்பு ஒருபோதும் இலக்கியத்தரமான படைப்பை உருவாக்கவேண்டும்...

கேள்வி பதில் – 01

ஒரு எழுத்தாளரின் படைப்புகள் இலக்கியமா இல்லையா என்பதற்கு உங்கள் வரையறைகள் என்ன? -- சுவாமிநாதன், லாஸ் ஏஞ்சலஸ். இலக்கியத்தரம் என்பது ஓர் அக உருவகம். ஆகவே அதைத் திட்டவட்டமாக, புறவயமாக, எப்போதைக்குமாக எவரும் வரையறை செய்துவிட...