குறிச்சொற்கள் இலக்கியக் கலைச்சொற்கள்

குறிச்சொல்: இலக்கியக் கலைச்சொற்கள்

மொழி 6,கலைச்சொற்கள் பற்றி…

ஜெ, தொன்மம், படிமம், விழுமியம் ஆகிய சொற்கள் தொடர்ந்து உங்கள் கட்டுரைகளில் இடம்பெறுகின்றன. இவற்றின் பொருளென்ன என்று புதிய வாசிப்பாளர்கள் தெரியாமலும் தொடர்ந்து வாசிப்பவர்கள் கூட தங்களுக்கென ஒரு புரிதலோடு உள்ளார்கள் என நினைக்கிறேன்....

விக்கி,விவாதங்கள்

ஜெமோ தமிழில் பேசுவதும் எழுதுவதும் கட்டாயம் தேவை. தமிழில் எழுதுவது விட்டுப் போய் விடக்கூடாது என்ற காரணத்தினாலே தமிழில் எழுத முனைகிறேன் நான். ஆனால் தமிழ் விக்கிப்பீடியா பக்கம் போக ஆர்வமே இல்லாததற்குக் காரணம்...

இலக்கியக் கலைச்சொற்கள்

அக ஒளி Enlightenment படைப்பில் உருவாகும் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட முழுமைநோக்கு அகவயம் : Subjective ஒருவரின் அகம் சார்ந்தது, தனிப்பட்ட முறையிலானது. அந்தரங்கமானது அகமொழி Langue பண்பாட்டின் உள்ளுறையாக உள்ள மொழிக்கட்டுமானம். புறமொழிக்கு கொடுக்கச் சாத்தியமான...