முகப்பு குறிச்சொற்கள் இறுதி யந்திரம்

குறிச்சொல்: இறுதி யந்திரம்