குறிச்சொற்கள் இரு நோயாளிகள் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: இரு நோயாளிகள் [சிறுகதை]

இரு நோயாளிகள், ஏழாம் கடல் – கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ நமது இணைய வக்கீல்களின் சட்டஞானம் பற்றி பிராக்டீஸிங் வக்கீல்கள் உட்பட சிலர் எழுதியிருந்தனர். இன்னொரு உதாரணம் என் நண்பர். அவரும் வக்கீல்தான். இணையத்தில் மற்ற வக்கீல்கள் எழுதுவதை படித்துவிட்டார். ஏழாம் கடல்...

அறமென்ப, இரு நோயாளிகள்- கடிதங்கள்

அறமென்ப…   அன்புள்ள ஜெ, அறமென்ப கதைக்குச் சமானமான ஒன்று எனக்கு நிகழ்ந்தது. நான் ஒருவரை ஆபத்தில் காப்பாற்றினேன். அவருடைய கஷ்டங்களில் நான் மட்டும்தான் துணைநின்றேன். இத்தனைக்கும் அவருக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. பரிதாபம் பார்த்தேன்....

இரு நோயாளிகள், விருந்து – கடிதங்கள்

இரு நோயாளிகள் அன்புள்ள ஜெ இரு நோயாளிகள் கதையின் கட்டமைப்பில் இருக்கும் ஈஸியான ஒழுக்கைத்தான் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். சும்மா ஒரு சம்பவத்தைச் சொல்கிறீர்கள் என்ற பாவனை. யாரோ ஒருவன் யாரோ ஒருவரைப்பற்றிச் சொல்கிறான். ஊடாக தமிழகத்திலும்...

இருநோயாளிகள், விருந்து – கடிதங்கள்

இரு நோயாளிகள் அன்புள்ள ஜெ இருநோயாளிகள் கதையை வாசித்தபோது ஆமென்பது கதையை வாசித்த அதே உணர்ச்சியை அடைந்தேன். தனிமை சோர்வு கசப்பு. அந்தக்கதையிலாவது அந்த கைவிடப்பட்ட நிலை அந்த எழுத்தாளனின் அகத்திலிருந்து வந்தது என்னும்...

இரு நோயாளிகள், விசை – கடிதங்கள்

இரு நோயாளிகள் அன்புள்ள ஜெ, இரு நோயாளிகள் கதையை முற்றிலும் இன்னொருவகையான கதையாக வாசித்தேன். இந்த வரிசையில் இந்தப்பாணியில் கதையே இல்லை. உண்மையான மனிதர்கள், உண்மையான வரலாறு, சாராம்சம் கற்பனையானது. ஆனால் அது உண்மையிலிருந்து...

இரு நோயாளிகள் [சிறுகதை]

மானந்தொடியில் அச்சுதன் நாயர் கிருஷ்ணன் நாயரிடம் ஒரு பேட்டியை நான் எடுக்க நேர்ந்தது முற்றிலும் தொழில்முறையாக. எம்.ஏ.கிருஷ்ணன் நாயரின் மணிகண்டவிலாஸ் என்னும் ஓட்டல் 1970-ல் தொடங்கப்பட்டது. 2020-ல் அதற்கு ஐம்பதாவது ஆண்டுவிழா. அவருக்கு...