முகப்பு குறிச்சொற்கள் இரு எல்லைகளுக்கு நடுவே

குறிச்சொல்: இரு எல்லைகளுக்கு நடுவே