குறிச்சொற்கள் இருத்தலியம்

குறிச்சொல்: இருத்தலியம்

பின்நவீனத்துவம் ஒரு கடிதம்

அன்பு ஜெயமோகன், பின்நவீனத்துச் சிந்தனைகளின் காரணமாகத்தான் விளிம்புநிலை மக்கள் மீதான கவனம் பரவலாக்கப்பட்டது என்னும் உங்கள் கூற்றை இன்னும் சற்று விவரித்து கூற இயலுமா? பொதுவாக பின்நவீனத்துவம் குறித்து தேவையற்ற வெறுப்பு உமிழப்படுவதாகவே எனக்குத் தோன்றுகிறது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட...