குறிச்சொற்கள் இரண்டுமொழிகளும் மொழிக்கு அப்பாலும்.

குறிச்சொல்: இரண்டுமொழிகளும் மொழிக்கு அப்பாலும்.

இரண்டுமொழிகளும் மொழிக்கு அப்பாலும்.

    என் இளமைப் பருவத்தில் ஒருமுறை திருவட்டாறு ஆலயத்தில் ஒரு சொற்பொழிவுக்காக சைவச்சொல்லரசு என்று குமரிமாவட்டத்தில் அன்று புகழ்பெற்றிருந்த பேரா. மகாலிங்கம் அவர்கள் வந்திருந்தார். வளநீர் வாட்டாறு என்று நம்மாழ்வாரால் அழைக்கப்படும் திருவட்டாறு சங்ககாலத்திலேயே...