முகப்பு குறிச்சொற்கள் இரண்டுக்கும் நடுவே

குறிச்சொல்: இரண்டுக்கும் நடுவே