குறிச்சொற்கள் இரண்டாயிரத்துக்குப் பின் நாவல்

குறிச்சொல்: இரண்டாயிரத்துக்குப் பின் நாவல்

இரண்டாயிரத்துக்குப் பின் நாவல்- கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ , கொஞ்ச கால இடைவேlளைக்குப்பின் விமர்சகர் ஜெயமோகனை பார்க்க முடித்தது. இரண்டாயிரத்துக்கு பின் நாவல் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த உரை. உங்களது இவ்வளவு பணிகளுக்கிடையிலும் இவ்வளவு படைப்புகளை உள்வாங்கி அவற்றை இனம் பிரித்து...