முகப்பு குறிச்சொற்கள் இரக்கமின்மைக்கு சொற்களைப் படையலாக்குதல்தல்

குறிச்சொல்: இரக்கமின்மைக்கு சொற்களைப் படையலாக்குதல்தல்