குறிச்சொற்கள் இயக்குநர் பாலா

குறிச்சொல்: இயக்குநர் பாலா

விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா- பாலா

விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா 2013ல் இயக்குநர் பாலா கலந்துகொள்கிறார். தமிழ்த்திரைப்பட வரலாற்றில் பாலாவின் இடம் மாற்றுக்கருத்தின்றி திரையுலகத்தவராலேயே அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக உள்ளது. பாலாவின் சேது வெளிவந்தபோது அது உருவாக்கிய அதிர்ச்சியலைகளே அதை ஒரு வணிகவெற்றிப்படமாக ஆக்கின....

பாலாவுக்கு விருது

சேது மூலம் பாலா உருவாக்கிய ஒரு திறப்பு இன்று வரை தமிழில் யதார்த்தவாத சினிமாக்களுக்கான வாசலாக நீடிக்கிறது. நான்கடவுள் வரை தன்னை தொடர்ந்து புதுப்பித்துக்கொண்டிருக்கும் கவனம் இன்றும் படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம்