குறிச்சொற்கள் இயக்குநர் அருண்மொழி

குறிச்சொல்: இயக்குநர் அருண்மொழி

அஞ்சலி : இயக்குநர் அருண்மொழி

  ‘காணிநிலம்’ ”ஏர்முனை’ போன்ற திரைப்படடங்கள் வழியாக அறியப்பட்டவர் இயக்குநர் அருண்மொழி. தமிழில் ஒரு கலைப்பட இயக்கத்தை உருவாக்க முயன்றவர்களில் ஒருவர். தமிழில் அதற்கான எந்த அறிவுப்புலமும் இல்லை. ஆகவே எந்தவகையான நிறுவன ஆதரவும்...