குறிச்சொற்கள் இன்னொருவனின் கனவு

குறிச்சொல்: இன்னொருவனின் கனவு

மீறல்களின் கனவு

குமரகுருபரன் குமரகுருபரன் விருது இரண்டு சினிமா இருக்கிறது என்று சொன்னால் இப்போது சில விமர்சகர்கள் கொதிப்பார்கள். இல்லை என்று காட்ட அவர்கள் சொல்லவேண்டியதை எல்லாம் சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனாலும் இரண்டாகவே அது இருந்துகொண்டிருக்கிறது. அதை நான் இப்படிப்பிரிப்பேன்,...