குறிச்சொற்கள் இந்த மாபெரும் சிதல்புற்று

குறிச்சொல்: இந்த மாபெரும் சிதல்புற்று

இந்த மாபெரும் சிதல்புற்று

ஆனந்தக் குமாரசாமி - தமிழ் விக்கி நத்தையின் பாதை 2 ஊட்டியில் நாங்கள் சென்ற ஏப்ரல் 2017ல் ஆண்டுதோறும் நடத்தும் இலக்கியக்கூடுகையில் பேராசிரியர் சுவாமிநாதன் இந்தியச் சிற்பக்கலை வரலாற்றைப் பற்றிப் பேசினார். அதன் இறுதியில் ‘இந்தியச்...