முகப்பு குறிச்சொற்கள் இந்த இரவு இத்தனை நீளமானதென்று…

குறிச்சொல்: இந்த இரவு இத்தனை நீளமானதென்று…