குறிச்சொற்கள் இந்து ஞான மரபின் ஆறு தரிசனங்கள்

குறிச்சொல்: இந்து ஞான மரபின் ஆறு தரிசனங்கள்

கயா ஒரு கடிதம்

திரு ஜெமோ உங்கள் மேற்கூறிய கட்டுரை படித்தேன். கயாவில் புரோகிதர்களின் ஆதிக்கம் பயங்கரம். அவர்களின் அசுத்தமான வீதிகளும், வீடுகளும் என் நண்பர்கள் கூறியது போல இன்னும் படு பயங்கரமாக ஆக இருக்கக் கூடும் பிராம்மணர்களே அவர்களைக்...

விஷ்ணுபுரம் -கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ, தங்களுடைய விரிவான பதிலுக்கு நன்றி, அதன் ஆரம்பத்தில் நீங்க சொன்ன " இன்னும்கூட நீங்கள் பாமினியில் எழுதுவது ஆச்சரியம். அதுவும் பிரம்மசூத்திரமும் கிட்டத்தட்ட சமகாலத்தைச் சேர்ந்தவை என்ற மனப்பிரமை எழுகிறது." என்ற...