குறிச்சொற்கள் இந்துமத விவாதங்கள்

குறிச்சொல்: இந்துமத விவாதங்கள்

சுகிசிவமும் சுப்ரமணியனும்

https://youtu.be/3ZXB0kq3GRM   அன்புள்ள ஜெ, இணையத்தில் இப்போது திரு.சுகி.சிவம் அவர்களின் வேத, தமிழ் கடவுள் என்பதின் விளக்கங்கள் சர்ச்சை ஆகி வருகின்றது. நீங்கள் கவனித்திருக்கக்கூடும்? பெரும்பாலும் இவ்வித இணைய வம்புகள் / கூச்சல்களை நான் பொருட்படுத்துவதில்லை. மேலும்...

இந்துமத விவாதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ நான் இந்துமதம் பற்றிய சிந்தனைகளில் ஆர்வம் கொண்டவன். நான் இந்துமதம் பற்றித்தெரிந்துகொண்டதெல்லாம் என் அப்பாவிடமிருந்து. அப்பா கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர். ஆகவே மிகவும் எதிர்மறையான நாத்திகப்பார்வையே எனக்கு அளிக்கப்பட்டது. புகழ்ச்சிக்காகச் சொல்லவில்லை....