குறிச்சொற்கள் இந்திராபார்த்தசாரதி

குறிச்சொல்: இந்திராபார்த்தசாரதி

நாடகங்கள்

நண்பர் ஆர்வி அவரது சிலிகான் ஷெல்ஃப் தளத்தில் நாடகங்களைப்பற்றிய ஒரு குறிப்பை எழுதியிருக்கிறார். நாடகங்களைப்பற்றிய அவரது கருத்துக்களுடன் பல நாடகங்களுக்கான காட்சி,வரிவடிவ இணைப்புகளையும் அளித்திருக்கிறார். முக்கியமான தொகுப்பு என்னைப்பொறுத்தவரை தமிழ் மேடையில் நான் பார்த்த...

இ.பா

இந்திரா பார்த்தசாரதி வலைப்பூ எழுதுகிறார். அவருக்கே உரிய மெல்லிய அங்கதம் ஓடும் எளிய நடைகொண்ட எழுத்து. சமீபத்திய பதிவில் சென்ற நூற்றாண்டில் Ronald Shegal எழுதிய ‘A crisis in India’ என்ற...