முகப்பு குறிச்சொற்கள் இந்திரநீலம் நிறைவு

குறிச்சொல்: இந்திரநீலம் நிறைவு