குறிச்சொற்கள் இந்திய ஆங்கில இலக்கியம்

குறிச்சொல்: இந்திய ஆங்கில இலக்கியம்

இந்திய ஆங்கில இலக்கியம்

அன்புள்ள ஜெ இந்திய ஆங்கிலப் படைப்புகள் குறித்து…. இந்தியாவின் பெருநகரங்களில் ஒரு பொதுப்போக்கை அவதானித்திருக்கிறேன். ஆங்கிலப் படைப்புகள் அதிகம் விற்பனையாகின்றன, வாசிக்கப்படுகின்றன (இதன் சாட்சி – பெருநகர வணிக வளாகங்களில் புத்தகக் கடைகளும், விமான நிலயத்தில்...