குறிச்சொற்கள் இந்தியப்பெருமிதம்

குறிச்சொல்: இந்தியப்பெருமிதம்

இந்தியப்பெருமிதம் – கடிதங்கள்

இந்தியப் பெருமிதம் அன்புள்ள ஜெ   இந்தியப்பெருமிதம் என்னும் கட்டுரையை வாசித்தேன். உண்மையில் அதை வாசிக்கும்போது முதலில் கோபம்தான் வந்தது. அதற்குப்பின்னர்தான் கசப்பு. இந்தியாவில் இலங்கை- திருச்சி, சிங்கப்பூர் –சென்னை ஏர் இந்தியா, லங்கா ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களில்...