குறிச்சொற்கள் இணைய தளங்கள்

குறிச்சொல்: இணைய தளங்கள்

அருந்ததிராய்.. இணைப்புகள்

ஆர்.கெ.நாராயணன்,ஆங்கில இலக்கியம்:கடிதங்கள் எனது இந்தியா ஒரு கடிதம், விளக்கம் எனது இந்தியாவைப்பற்றி…. எனது இந்தியா:கடிதங்கள் போலிக்கறுப்பு எனது இந்தியா:கடிதங்கள் இந்தியா கடிதங்கள் ஆர்.கெ.நாராயணன்,ஆங்கில இலக்கியம்:கடிதங்கள் எனது இந்தியா ஒரு கடிதம், விளக்கம் News is the inspiration இண்டியன்...

கிறித்தவப்பாடல்கள், கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, இந்த தளத்தில் அனைத்து கிறிஸ்தவ (பழைய, புதிய) பாடல்களும் உள்ளது. இது ஒரு கிறிஸ்தவ பாடல் களஞ்சியம். இதன் நிர்வாகிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். http://www.manavai.com/n_songs_fp.htm அன்புடன், கிறிஸ்டோபர் ஆ. அன்புள்ள கிறிஸ் ஆம். முக்கியமான தளம் ,நன்றி ஆனால் இங்கே...

கடிதங்கள் இணைப்புகள்

Dear Jeyan, Recently came across this article in New York Times which talks about the influence of language in thought process, i remember you mentioned...

கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், இந்த கட்டுரை படித்த பிறகு நான் மிகவும் திருப்தி அடைந்தேன். முன்பு அயன் ராண்ட் ன் we the living படித்துவிட்டு அவர் எழுத்து மீது மிகுந்த ஈர்ப்பு கொண்டிருந்தேன். பல...

இணைப்புகள்,கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், // ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் மிகக்குறைவாகவே இருக்க முடியும். இலக்கியம் அவனுக்கு மேலும் மேலும் அனுபவங்களை அளிக்கிறது. ஒரு வாழ்க்கைக்குள் பற்பல வாழ்க்கைகளை வாழும் வாய்ப்பை அளிக்கிறது. அதிக வாழ்க்கையில் இருந்து...