குறிச்சொற்கள் இணையச் சமவாய்ப்பு

குறிச்சொல்: இணையச் சமவாய்ப்பு

இணையச் சமவாய்ப்பு- எதிர்வினைகள்

வணக்கம், TRAI யிடம் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் OTT (அவர்களின் வருமனத்தைப் பாதிக்கும்) சேவைகளுக்கு தனியாக விலை வைத்துக் கொள்ள (விலையேற்ற) அனுமதி கோரியுள்ளன. மேலும் சில நிறுவன இணையத்தளத்தைப் பயன்படுத்த data charge இல்லாமல்...