முகப்பு குறிச்சொற்கள் இடும்பவனம்

குறிச்சொல்: இடும்பவனம்