முகப்பு குறிச்சொற்கள் இடும்பன்

குறிச்சொல்: இடும்பன்