குறிச்சொற்கள் இடாலோ கால்வினோ

குறிச்சொல்: இடாலோ கால்வினோ

நிலவின் தொலைவு – இடாலோ கால்வினோ – டி.ஏ.பாரி

தமிழாக்கம் டி ஏ பாரி சர் ஜார்ஜ் எச். டார்வினின்1 கொள்கைப்படி ஒரு காலத்தில் நிலவு பூமிக்கு மிக அருகில் இருந்தது. பின்னர் கடலலைகள் அதைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளியதில் வெகு தொலைவிற்குச்...