குறிச்சொற்கள் இடதுசாரிகளுடன் என்ன பிரச்சினை?

குறிச்சொல்: இடதுசாரிகளுடன் என்ன பிரச்சினை?

இடதுசாரிகளுடன் என்ன பிரச்சினை?

அன்புள்ள ஜெ இணையத்தில் இன்று மிக அதிகமாகக் கூச்சல்போடுபவர்கள் இடதுசாரிகள்.. கிட்டத்தட்ட இணையச் சூழலையே நிறைத்திருக்கிறார்கள். கொஞ்சம் ஆர்வம்கொண்டு வாசிக்க வருபவர்களை இவர்கள் பலவகையான குரல்களால் குழப்பிவிடுகிறார்கள்.அந்தக் குழப்பத்தை கடந்து கொஞ்சம் அறிவுடன் தொடர்ந்து...