குறிச்சொற்கள் இசை வரலாறு

குறிச்சொல்: இசை வரலாறு

இசையும், பிராமணர்களும்

ஆபிரகாம் பண்டிதர் து.ஆ.தனபாண்டியன் திரு ஜெயமோகன் உடனடியாக பதில் போட்டமைக்கு நன்றி. நான் ஆதி தமிழ் இசை பிராமணர்களிடம் இருந்ததாகக் கூறுவது பரிபாடல் மூலம்தான். அதுவே நமக்குக் கிடைத்த முதல் இசைக் குறிப்புகள் உள்ள நூல். அதில்...

ஆபிரகாம் பண்டிதரும் பிராமணர்களும்

திரு ஜெயமோகன் இந்தப் பதிவைக் கவனித்தேன். பன்னிரண்டு எண்ணிக்கையில் தான் சுவரங்கள் உள்ளன என்பது ஆபிரஹாம் பண்டிதருக்கு அன்று அவரோடு வாழ்ந்த வித்துவான்கள் சொல்லவில்லை என நினைக்கிறேன். ஒரு சிறு உதாரணம் சரஸ்வதி வீணை. இது...