குறிச்சொற்கள் ஆஸ்வமேதிக பர்வம்

குறிச்சொல்: ஆஸ்வமேதிக பர்வம்

சமணமும் மகாபாரதமும்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு தங்கள் வெண்முரசு மற்றும் அது குறித்த விவாதங்களை தொடர்ந்து படித்து வருகிறேன். இது மகாபாரதத்தில் சமணர்களை பற்றிய ஒரு கேள்வி. மகாபாரதத்தின் ஆஸ்வமேதிக பர்வத்திலும் இன்னும் சில பர்வங்களிலும் ‘யதி’க்களை...