குறிச்சொற்கள் ஆவரணா

குறிச்சொல்: ஆவரணா

தரவுகள் என்னும் மூடுதிரை

பைரப்பாவின் திரை வாங்க அன்பின் ஜெ, நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த (!!) வரலாறாகட்டும் அல்லது இப்போது ஊடகங்கள் கூறும் வரலாறாகட்டும், நிஜத்திலிருந்து வெகுதொலைவில் உள்ளவை என்பதை உணர்த்திய பல புத்தகங்கள் உண்டு. அவற்றில் நான்...