குறிச்சொற்கள் ஆழ்வார் பாடல்கள்

குறிச்சொல்: ஆழ்வார் பாடல்கள்

ஆழ்வார் பாடல்கள்…

அன்புள்ள ஜெ, ஊட்டி சந்திப்பில் நான் பேசிய வைணவப் பாடல்கள் குறித்து சுருக்கமாக எழுதியிருக்கிறேன் - முதல் பாகம் - சில ஆழ்வார் பாடல்கள் - 1 http://www.tamilhindu.com/2010/09/some-azhwar-poems-1/ அடுத்த பாகம் திங்கட்கிழமை வரும். அன்புடன், ஜடாயு