முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஆழிவண்ணன்

குறிச்சொல்: ஆழிவண்ணன்