குறிச்சொற்கள் ஆளுமை உருவாக்கக் கல்வி

குறிச்சொல்: ஆளுமை உருவாக்கக் கல்வி

சோற்றுக்கல்வியும் சரியான கல்வியும்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம் பெற்றோரும் கல்வியும் கேள்வி-பதிலைப் படித்தேன். கல்விமுறைகளை இருவகைகளாக வேறுபடுத்தி ஆளுமை வளர்ச்சி சார்ந்த கல்வி முறை பற்றிப் பேசுகையில் அதை மேம்படுத்த வழிமுறை தருவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம்....