முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஆறறிவுள்ள தட்டான்

குறிச்சொல்: ஆறறிவுள்ள தட்டான்