முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஆர்.சிவலிங்கம் / ‘உதயணன்’

குறிச்சொல்: ஆர்.சிவலிங்கம் / ‘உதயணன்’