குறிச்சொற்கள் ஆயிரமாண்டு சைக்கிள்

குறிச்சொல்: ஆயிரமாண்டு சைக்கிள்

ஆயிரமாண்டு சைக்கிள் -கடிதம்

  ஆயிரம் ஆண்டு சைக்கிள் டாக்டர் மா இராசமாணிக்கனார் வரலாற்றாய்வு மையத்தை நிறுவி நடத்திவரும் கண் மருத்துவர் இரா கலைக்கோவன் 1980 இல் தற்செயலாக உறையூர் பஞ்சவர்ணேசுவரர் கோயில் தூண் சைக்கிளை பார்த்திருக்கிறார். கோச்செங்கணான் காலக்...