குறிச்சொற்கள் ஆபிரகாம் பண்டிதரும் பிராமணர்களும்

குறிச்சொல்: ஆபிரகாம் பண்டிதரும் பிராமணர்களும்

ஆபிரகாம் பண்டிதரும் பிராமணர்களும்

திரு ஜெயமோகன் இந்தப் பதிவைக் கவனித்தேன். பன்னிரண்டு எண்ணிக்கையில் தான் சுவரங்கள் உள்ளன என்பது ஆபிரஹாம் பண்டிதருக்கு அன்று அவரோடு வாழ்ந்த வித்துவான்கள் சொல்லவில்லை என நினைக்கிறேன். ஒரு சிறு உதாரணம் சரஸ்வதி வீணை. இது...