முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஆபகந்தி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஆபகந்தி [சிறுகதை]