குறிச்சொற்கள் ஆபகந்தி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஆபகந்தி [சிறுகதை]

சாவி, ஆபகந்தி- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ முப்பதாண்டுகளுக்கு முன்பு நான் தொழில் தொடங்கியபோது பெரிய நஷ்டம். மனம் உடைந்து இருந்தேன். என் உறவிலிருந்த பெரியவர் ஒருவர் ஒரு சோதிடரிடம் அழைத்துச் சென்றார். கேரளத்தில் கோட்டையம் பக்கம். அவர் சொன்னார் புதையல்...

ஆபகந்தி, வண்ணம் -கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-15, வண்ணம் அன்புள்ள ஜெ வண்ணம் இந்த வரிசை சிறுகதைகளில் மிக வித்தியாசமான ஒன்று. ஒரு பழங்கதை போல, ஒரு பகடிக்கதைபோல ஒரே சமயம் தோன்றுகிறது. நடையும் வேறுபட்டிருக்கிறது. பகடி இழையோடும் நீண்ட...

கதைத் திருவிழா-14, ஆபகந்தி [சிறுகதை]

தொன்மையான கதைகள் எல்லாவற்றையும்போல இதிலும் கொஞ்சம் மாயமும் மந்திரமும் நம்பிக்கையும் பயங்களும் கலந்திருக்கின்றன என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவை களிம்புபோல, துரும்பு போல. இந்த காற்றிலும் மண்ணிலும் நீரிலும் நிறைந்திருக்கின்றன. இனியில்லை என்று அசைவிழந்து...