முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஆத்மானந்தர்

குறிச்சொல்: ஆத்மானந்தர்

ஞானி-20