முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஆணாதிக்கர்

குறிச்சொல்: ஆணாதிக்கர்

ஆணியம்?