குறிச்சொற்கள் ஆடம்பரமும் நகலும்

குறிச்சொல்: ஆடம்பரமும் நகலும்

ஆடம்பரமும் நகலும்

    அன்புள்ள ஜெமோ நீங்கள் இத்தனை பிராண்ட் கான்ஷியஸ் ஆக இருப்பீர்கள் என நினைக்கவில்லை இதையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்க ஒரு மனநிலை வேண்டும். லக்சுரிகளில் உங்களுக்கு ஆர்வமே இருக்காது என்பதே என் எண்ணமாக இருந்தது எஸ் ஆர் சரவணன் *** அன்புள்ள...