குறிச்சொற்கள் ஆகும்பே

குறிச்சொல்: ஆகும்பே

ஆகும்பே பயணம் – வேழவனம்

நடை சற்று நேரத்தில் ஒரு காட்டு வழிக்குள் திரும்பியது. எந்த வெளிச்சமும் அங்கில்லை, அங்கு அதிகம் இருந்தது ராஜநாகம் மற்றும் யானைகள் பற்றியும் இருந்த பயம். அந்த இரவில் முகத்திலிருக்கும் பயம் யாருக்கும்...

கோதை-கடிதங்கள்

அன்பின் ஜெ.. கன்னடத்தின் துங்கை, பத்ராவதி நதிகள் உற்பத்தியாகி ஓடும் இடங்கள் பாரதத்தின் மிக அழகிய பகுதிகளில் ஒன்று. ஷிமோகாவில் ஒரு நண்பர் சர்க்கரை ஆலை நடத்துவதாகச் சொன்னீர்கள் - ரவி.. அந்தச் சர்க்கரை ஆலையில்...

மழைக்கோதை

கோயில்களைப்பற்றி ஒரு பரவலான நம்பிக்கை உண்டு, நாம் அங்குபோக நினைத்தால் மட்டும் போதாது அவை நாம் அங்கு வரவேண்டுமென்றும் நினைக்கவேண்டும். இல்லையேல் பயணம் சாத்தியப்படாது. அதையே நதிகளுக்கும் சொல்லலாம் போல. இம்முறை கோதை...